Upgrade core switches


Sinds enkele weken is een nieuwe software release beschikbaar voor de core switches van Trans-IX waarmee IPv6 static routes worden ondersteund. Dit is de laatste stap die nodig is om een volledig IPv6 netwerk te kunnen bieden. Deze software is na een aantal Early Availability versies nu de advies versie.

Komende donderdag avond tussen 22.00 uur en 23.00 uur zullen de beide core switches worden voorzien van deze software versie. De switches zullen na elkaar worden herstart.
Om 22.00 uur zal CSR01 een reload krijgen en blijven wij de situatie monitoren.
Om 22.30 uur zal CSR02 een reload krijgen en monitoren wij de situatie op locatie tot 23.00 uur.

Bij geen problemen om 23.00 uur zal het onderhoud worden afgerond en komen de switches weer in de reguliere monitoring.
Uiteraard zijn de originele software versies beschikbaar om een snelle fallback mogelijk te maken en zijn wij op locatie om problemen op te pakken.