Donderdag, 7 maart, tussen 22.00 uur en 0.00 uur zullen samen met Dell de Compellent storage platformen worden voorzien van nieuwe software. Hiermee voegen we weer nieuwe groei mogelijkheden en hogere performance toe aan de storage.
Deze storage is in gebruik voor alle cloud platformen op de hoofd locatie voor Linux en Windows virtuele servers.

Onze engineers hebben samen met Dell uitgebreide testen uitgevoerd ter voorbereiding en de upgrade kan zonder downtime uitgevoerd worden. We verwachten daarom ook geen impact voor de virtuele servers.

Mocht u vragen hebben of na het onderhoud problemen ervaren dan kunt u contact opnemen met de servicedesk of uw 24×7 contactpersoon.

Op donderdag avond 3 mei 2018 tussen 20.00 uur en 02.00 uur zal onderhoud plaatsvinden op het netwerk in Gyrocenter. We zullen tijdens dit onderhoud nieuwe switches in gebruik nemen en het VLAN transport over de glasvezel ring verplaatsen en herinrichten.

Met het onderhoud voegen wij extra capaciteit toe om aansluitingen te realiseren voor het nieuwe virtualisatie platform wat toegevoegd wordt in Gyrocenter aan onze cloud dienstverlening. Met dit nieuwe platform kunnen wij de sterke groei in cloud capaciteit continueren en tevens voorzien in 10Gbit+ tot in de virtuele server.

Het aanpassen van het VLAN transport over de glasvezel ring zal per VLAN een korte onderbreking met zich meebrengen. Ook de communicatie tussen de routers in de datacenters ondervindt hierdoor korte tijd hinder. Netwerk verkeer zal automatisch geherrouteerd worden maar hierbij kan packetloss optreden.

De onderbreking voor de routering is gepland tussen 0.00 uur en 01.00 uur en zal +/- 5 minuten zijn.
De overige VLANs zullen hieraan voorafgaand tussen 23.00 uur en 0.00 uur worden verplaatst en een onderbreking geven van +/- 5 minuten per virtueel netwerk.

 

Om de verder groei van het netwerk in Databarn Amsterdam te faciliteren zal Trans-iX de komende weken de core switches en core routing diensten migreren naar nieuwe Juniper switches.

Diverse diensten zijn inmiddels gemigreerd naar nieuwe Juniper oplossingen om zo nieuwe functionaliteit, meer capaciteit en betere redundantie te implementeren.

Door de core switches te vervangen door Juniper EX switches met Virtual Chassis technologie wordt het mogelijk om meer redundantie aan te bieden aan klanten met meerdere uplinks in Databarn Amsterdam.

De eerste fase komende donderdag 27 augustus 2015 is om de nieuwe switches toe te voegen aan het netwerk parallel aan de huidige core switches.

Er zal tevens een begin worden gemaakt om de DB-CS02 core switch uit te migreren.

Donderdag 3 september zal in de volgende fase de DB-CS02 volledig worden vervangen. Hier zal bij de afmelding van het komende onderhoud meer informatie over volgen.

Het onderhoud zal tussen 20.00 uur en 0.00 uur worden uitgevoerd, waarbij de verplaatsing van diensten tussen 22.00 uur en 0.00 uur zal worden uitgevoerd. Omdat het om standby verbindingen gaat verwachten wij geen onderbrekingen in het netwerk.

Mocht u vragen hebben over het onderhoud kunt u contact opnemen met uw account manager, of met de servicedesk.

Sinds enkele weken is een nieuwe software release beschikbaar voor de core switches van Trans-IX waarmee IPv6 static routes worden ondersteund. Dit is de laatste stap die nodig is om een volledig IPv6 netwerk te kunnen bieden. Deze software is na een aantal Early Availability versies nu de advies versie.

Komende donderdag avond tussen 22.00 uur en 23.00 uur zullen de beide core switches worden voorzien van deze software versie. De switches zullen na elkaar worden herstart.
Om 22.00 uur zal CSR01 een reload krijgen en blijven wij de situatie monitoren.
Om 22.30 uur zal CSR02 een reload krijgen en monitoren wij de situatie op locatie tot 23.00 uur.

Bij geen problemen om 23.00 uur zal het onderhoud worden afgerond en komen de switches weer in de reguliere monitoring.
Uiteraard zijn de originele software versies beschikbaar om een snelle fallback mogelijk te maken en zijn wij op locatie om problemen op te pakken.