Op 17-10-2015 om 00.05 uur zijn wij de verbinding kwijt geraakt met een van de routers van We-Dare. Al het verkeer wat over deze connectie liep heeft te maken gehad met een korte onderbreking door de timeout bij het automatisch overschakelen naar onze andere connecties.

We hebben op dit moment nog geen informatie over de reden dat we de verbinding zijn kwijt geraakt.
Het verkeer is automatisch verplaatst naar andere verbindingen en het netwerk is stabiel.
Als wij meer informatie vernemen van onze leverancier zullen wij dat communiceren.

Als de connectie met We-Dare weer terugkomt zal dit geen onderbreking door eventueel terugschakelen tot gevolg hebben.

Mocht u nog problemen ervaren, of meer informatie willen ontvangen kunt u contact opnemen met uw account manager, of als u over een 24×7 SLA beschikt kunt u de service engineer benaderen.

Vanavond tussen 0.00 uur en 6.00 uur zal We-Dare onderhoud uitvoeren aan de core router op SARA Amsterdam.
Een kant van de ring van Trans-IX tussen de datacentra Databarn Amsterdam en Gyrocenter DC2 Amsterdam loopt via SARA Amsterdam maar tijdens dit onderhoud zal dit het backup pad zijn en dus geen onderbreking tot gevolg hebben.

Tijdens het onderhoud zal We-Dare de core router volledig vervangen door een nieuwe zodat we op termijn nieuwe diensten kunnen aanbieden en we meer capaciteit beschikbaar hebben.

Om 23.00 uur zal het actieve pad van de ring overgezet worden naar Telecity2 zodat het onderhoud geen hinder zal geven op het netwerk. Deze wijziging zal zonder downtime worden uitgevoerd.

Tussen 0.00 uur en 06.00 uur zou We-Dare onderhoud uitvoeren aan de AR01 router in Databarn Amsterdam.
Omdat de verbindingen redundant zijn zou dit geen onderbrekingen tot gevolg moeten hebben voor de transit verbindingen en de verbindingen naar de andere datacentra.

Tussen 02.06 uur en 02.10 uur is de overschakeling tussen de beide uplinks als gevolg van het onderhoud opgetreden.
Ondanks automatische overschakeling en terugschakeling heeft onze monitoring toch een hele korte onderbreking gedetecteerd in de uplinks naar Gyrocenter DC2.

Vanavond tussen 20.30 uur en 20.35 uur is opnieuw een korte onderbreking gezien in een deel van het verkeer.

Deze storing kwam door dezelfde koppelingsproblemen tussen We-Dare en een leverancier.
We-Dare heeft deze koppeling volledig uitgeschakeld nu en al het verkeer zal via andere leveranciers gaan.

De impact was relatief klein omdat het grootste deel van het verkeer via onze tweede provider loopt.
Echter is de impact wel merkbaar geweest. Ook zien we dat momenteel o.a. verkeer naar Caiway problemen ondervindt.

Onze engineers werken aan het traceren van de laatste bereikbaarheidsproblemen.