Afgelopen weekend zijn problemen ontstaan in de routering van voornamelijk Nederlands verkeer via We-Dare naar de AMS-IX.
Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat sommige netwerken via een omweg bereikt worden en hierdoor een hogere latency laten zien van 40ms of meer.

De engineer van We-Dare heeft het probleem in onderzoek. Het lijkt erop dat dit probleem alleen te zien is vanuit Databarn Amsterdam.

3 Thoughts on “Routeringsissues bij netwerk provider We-dare

  1. We-Dare heeft de storing opgelost en de verbindingen van We-Dare zijn sinds 24 uur weer volledig in gebruik genomen.

  2. We-Dare heeft nood onderhoud aangekondigd wat tussen 04.00 uur en 08.00 uur uitgevoerd zal worden.
    Tijdens het onderhoud zal op beide routers in Databarn Amsterdam onderhoud worden uitgevoerd waarbij de BGP sessie met de core router in SARA Amsterdam gereset zal worden.

    Doordat het verkeer al is verplaatst en omdat de verbindingen redundant zijn zal het onderhoud geen nadelig effect opleveren.

  3. Het getroffen verkeer wordt omgeleid via een andere netwerk provider zodat de latency weer normaal is. Zodra We-Dare aangeeft de problemen te hebben getackeld zal het verkeer weer hersteld worden naar de normale routes.

    We trachten uiteraard zoveel mogelijk deze wijzigingen door te voeren zonder onderbrekingen.

Post Navigation