Op 17-10-2015 om 00.05 uur zijn wij de verbinding kwijt geraakt met een van de routers van We-Dare. Al het verkeer wat over deze connectie liep heeft te maken gehad met een korte onderbreking door de timeout bij het automatisch overschakelen naar onze andere connecties.

We hebben op dit moment nog geen informatie over de reden dat we de verbinding zijn kwijt geraakt.
Het verkeer is automatisch verplaatst naar andere verbindingen en het netwerk is stabiel.
Als wij meer informatie vernemen van onze leverancier zullen wij dat communiceren.

Als de connectie met We-Dare weer terugkomt zal dit geen onderbreking door eventueel terugschakelen tot gevolg hebben.

Mocht u nog problemen ervaren, of meer informatie willen ontvangen kunt u contact opnemen met uw account manager, of als u over een 24×7 SLA beschikt kunt u de service engineer benaderen.

Comments are closed.

Post Navigation