Op donderdag ochtend 04 juli tussen 06.00 uur en 09.00 uur zal onderhoud worden uitgevoerd aan de glasvezel ring tussen de datacenters in Amsterdam.

Hierbij zal een nieuw traject in gebruik worden genomen tussen Databarn Amsterdam en Gyrocenter Amsterdam.

Het verkeer zal voorafgaand aan het onderhoud van dit traject worden afgehaald zodat geen onderbreking van het netwerk wordt verwacht.

Trans-iX maakt voor haar netwerk gebruik van een aansluiting op de NL-IX om in Europa met aangesloten leden netwerk verkeer uit te kunnen wisselen.

Omdat steeds meer partijen aansluiten op het NL-IX peering netwerk is een uitbreiding van dit netwerk nodig. Deze week zijn alle aangesloten partijen bezig om deze wijzigingen door te voeren. Hiervoor is een korte onderbreking nodig om de peering connecties.

Trans-iX zal dit onderhoud vanavond tussen 22.00 uur en 23.00 uur uitvoeren. Alle peering verbindingen zullen van te voren worden uitgeschakeld en het verkeer zal automatisch verplaatsen naar de transit leveranciers. Dit zal geen verstoring in het netwerk verkeer geven. Na de wijziging zullen alle peering verbindingen weer opgebracht worden en zal het verkeer automatisch weer gebruik maken van de NL-IX.

Tijdens dit onderhoud zullen de routers in Databarn gelijk voorzien worden van een update. Ook dit zal geen onderbreking geven in het netwerk en verkeer zal eerst verplaatst worden voor een router een herstart krijgt.

Voor vragen over het onderhoud kunt u contact opnemen met uw technisch accountmanager.

Voor het onderzoek naar de oorzaak van de stroomuitval is het noodzakelijk dat er een black building test uitgevoerd wordt bij Databarn Amsterdam. Deze test zal om 11.00 uur uitgevoerd worden.
Hierbij zal het datacentrum uitval van de netspanning simuleren en zal overgeschakeld worden op de UPS systemen. Daarna zal automatisch de generator bijschakelen en als al deze processen soepel verlopen kan onderhoud worden uitgevoerd. Als deze processen niet goed verlopen zal teruggeschakeld worden op netspanning, hiervoor is 15 minuten capaciteit in de UPS systemen aanwezig.
Er zal daarna, als het datacentrum succesvol op de generatoren draait, onderhoud worden uitgevoerd aan componenten die vermoedelijk de oorzaak zijn van de stroomuitval.

De datacenter engineers zijn samen met de betrokken leveranciers aanwezig in het datacentrum. Ook Trans-iX zal een engineer in het datacentrum aanwezig laten zijn voor monitoring van de situatie.

Het datacentrum heeft uitgelegd dat het niet verantwoord is om de test en het onderhoud langer uit te stellen en dat het daarom niet mogelijk is een wellicht beter tijdstip hiervoor te plannen.

Voor vragen over het onderhoud kunt u contact opnemen met ons. Wij hebben ook direct contact met het datacenter tijdens het onderhoud.

Donderdag 30 april 2015 om 19.40 uur is door een storing op de UPS systemen van Databarn Amsterdam het datacentrum geheel uitgevallen.
Wij wachten nog op de outage rapportage van het datacentrum voor meer details over wat er exact is gebeurd, en over waarom beide feeds zijn uitgevallen.

De engineers van het datacentrum waren snel aanwezig en zijn direct begonnen met het herstellen van de datacentrum infrastructuur en netwerk componenten. Ook zijn de engineers gestart met het aanzetten van systemen die niet automatisch opkwamen, van o.a. Trans-iX.
Hierbij is naar voren gekomen dat een powerswitch in TiX-01 waar o.a. belangrijke netwerk switches en routers in hangen defect is geraakt en is een engineer van Trans-iX direct naar het datacentrum gegaan om deze te vervangen.

De netwerk ranges in Gyrocenter DC2 en de  andere datacentra hebben ook hinder ondervonden van de storing in Databarn. Dit werd veroorzaakt doordat de routers in Databarn vrijwel direct na de stroomstoring weer opkwamen en verkeer zijn gaan accepteren terwijl dit intern niet getransporteerd kon worden. Dit is direct opgepakt door de netwerk engineer zodat de andere datacentra weer bereikbaar werden.

Om 20.40 uur waren alle netwerk componenten van het Trans-iX netwerk in Databarn weer bereikbaar en kon gestart worden met het herstel.
Hiermee zijn we tot 21.05 uur bezig geweest waarna nagenoeg alle netwerken weer bereikbaar waren.
Helaas is tijdens dit herstel geconstateerd dat de announcement van prefix 185.40.56.0/22 niet correct verliep via de providers in de andere datacentra. Hierop is direct contact opgenomen met alle betrokken partijen, echter is er enige tijd overheen gegaan voor de announcement in orde was.

Trans-iX maakt gebruik van We-Dare in Databarn Amsterdam als netwerk provider. We-Dare heeft tot 22.00 uur problemen ondervonden in Databarn Amsterdam waardoor prefix 185.40.56.0/22 tot 22.00 uur onbereikbaar is gebleven.

Gedurende de stroomstoring en het herstel nadat apparatuur weer online kwam zijn enkele zaken aangetroffen die niet voldoende redundant waren uitgevoerd. Deze zaken, en de announcements van alle prefixes zullen de komende dagen nauwkeurig worden geanalyseerd en acties zullen worden gestart om de redundantie te verbeteren.

Zodra meer informatie van Databarn beschikbaar komt zal dit worden toegevoegd. Als er acties zijn uitgevoerd om de redundantie te verbeteren zal dit ook worden gecommuniceerd.

Wij betreuren het dat deze stroomstoring hinder heeft opgeleverd voor u, en wij doen er alles aan om onderbrekingen als deze in de toekomst te voorkomen. Mocht u vragen hebben over de storing horen wij dat graag. Mocht u op dit moment nog problemen ervaren kunt u contact opnemen met de storingsengineer.