Om 23.45 uur heeft u mogelijk een korte hik ervaren in het netwerk verkeer vanaf het Trans-iX netwerk. De impact was voornamelijk merkbaar naar internationale netwerken, en naar het netwerk van Ziggo.

De oorzaak ligt in netwerk onderhoud bij onze leverancier WD6.net. Dit onderhoud was aangekondigd maar op basis van de ontvangen informatie was de bedoeling dat 1 van de 2 BGP sessies niet gehinderd zou worden door dit onderhoud. Daar zijn redundante connecties voor opgebouwd.

Echter verloren wij om 23.45 uur beide BGP sessies met WD6.net en is het verkeer deels overgeschakeld naar onze andere leveranciers en deels weer naar WD6.net opgebouwd omdat de BGP sessies vrijwel direct weer herstelden.

Wij zullen met WD6.net evalueren waarom beide sessies tegelijk onderbroken werden om herhaling te voorkomen.

Morgen avond zal WD6.net ook onderhoud uitvoeren. Als er geen duidelijke oplossing ligt om herhaling te voorkomen zullen wij al het verkeer om 23.00 uur verplaatsen naar onze andere leveranciers om herhaling te voorkomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw technisch accountmanager.

Op 17-10-2015 om 00.05 uur zijn wij de verbinding kwijt geraakt met een van de routers van We-Dare. Al het verkeer wat over deze connectie liep heeft te maken gehad met een korte onderbreking door de timeout bij het automatisch overschakelen naar onze andere connecties.

We hebben op dit moment nog geen informatie over de reden dat we de verbinding zijn kwijt geraakt.
Het verkeer is automatisch verplaatst naar andere verbindingen en het netwerk is stabiel.
Als wij meer informatie vernemen van onze leverancier zullen wij dat communiceren.

Als de connectie met We-Dare weer terugkomt zal dit geen onderbreking door eventueel terugschakelen tot gevolg hebben.

Mocht u nog problemen ervaren, of meer informatie willen ontvangen kunt u contact opnemen met uw account manager, of als u over een 24×7 SLA beschikt kunt u de service engineer benaderen.

Om 16.59 uur is de connectiviteit in beide datacenters Databarn en Gyrocenter ontregelt geraakt.

De vermoedelijke oorzaak ligt in het netwerk We-Dare en we zijn daarom direct overgegaan op de andere transit providers.

Alle verbindingen zijn weer stabiel en we wachten nu op ons onderzoek naar de oorzaak.

Mochten er nog problemen worden ervaren neem dan contact op met de servicedesk.

Via ons monitoring systeem van BGPmon hebben wij gisteravond meldingen ontvangen dat grote delen van de prefixes van het Trans-iX netwerk hinder ondervonden van een prefix hijack.

Indosat, AS4761, een van de grootste telecommunicatie netwerken in Indonesië biedt normaal gesproken zo’n 300 prefixes aan. Om 18:26 UTC (April 2, 2014) is AS4761 gestart met het aanbieden van 417.038 nieuwe prefixes die normaal vanaf andere netwerken komen, zoals het netwerk van Trans-iX. Deze zogenaamde prefix hijack door Indosat heeft tot ongeveer 21.15 UTC geduurd.

De prefixes vanaf het Trans-iX netwerk zijn hierdoor vanuit Thailand en Indonesië minder of niet bereikbaar geweest gedurende deze gebeurtenis. Wereldwijd heeft nagenoeg elke provider hier hinder van ondervonden en er is niet veel mogelijk om ons hier tegen te beschermen.

Mocht u hinder hebben ondervonden van deze storing dan kunt u contact opnemen met de servicedesk of met uw account manager voor meer informatie.