Vervolg – Netwerk onderhoud Databarn Amsterdam


In vervolg op het netwerk onderhoud afgelopen nacht is nog eenmaal onderhoud nodig voor het verplaatsen van de switches voor de glasvezel ringen en de DB-CR02 router.

Het onderhoud zal worden uitgevoerd op donderdag 18 mei tussen 21.00 uur en 01.00 uur. De switches voor de glasvezel ringen zullen tussen 23.00 uur en 0.00 uur worden verplaatst.

De glasvezel switches schakelen automatisch en zijn elkaars backup dus we gaan er vanuit dat dit geen onderbreking zal geven. De router wordt netjes uitgeschakeld waarbij verkeer automatisch verplaatst naar de andere routers.