Tag: Overbelasting

  • Netwerk overbelasting

    Vanmiddag tussen 14.15 uur en 14.45 uur is er een overbelasting opgetreden op de Internet koppelingen in beide datacenters. De overbelasting is gestopt, maar het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Zodra er meer informatie duidelijk is zullen wij dit communiceren.