Onderbreking bij transit leverancier


Om 13.48 uur is een van de transit verbindingen uitgevallen. Het inkomende en uitgaande verkeer zal automatisch een andere route kiezen dus de onderbreking is van korte duur geweest voor verkeer dat over deze verbinding liep.

Om 14.08 uur is de transit verbinding hersteld en zal deze weer in gebruik worden genomen.

Onze netwerk engineers hebben gevonden dat tijdens deze onderbreking er problemen ontstonden met de netwerk verbindingen naar o.a. Microsoft waardoor Office365 kort offline was vanaf de online werkplek omgevingen.
Hier is een wijziging voor aangebracht om dit beter te sturen om de storing heen en deze verbindingen zijn weer hersteld.

Mocht u nog problemen ervaren neemt u dan contact op met onze Servicedesk.