Vanmiddag is de vermoedelijke oorzaak gevonden voor de storingen op 24 maart en 7 april. Deze storingen zijn te herleiden tot buffer leaks op een van de core switches, csr01.trans-ix.com.

Om de vertragingen die sommige klanten ervaren op te lossen en om nieuwe storingen te voorkomen zal vanavond om 0.00 uur een nieuwe software release worden geinstalleerd en zal de switch een reload krijgen.

De verwachtte downtime is 5 a 10 minuten en de meeste netwerken zullen hier hinder van ondervinden.

Onze excuses voor het korte window tussen de melding en het onderhoud, maar omdat diverse klanten vertragingen ervaren in de verbindingen dienen wij de situatie snel te stabiliseren.