De vermoedelijke oorzaak van de storingen van 14 maart en 24 maart is gevonden op een van de koppelingen bij de leveranciers van de verbinding tussen Databarn Amsterdam en Gyrocenter DC2.
De oorzaak ligt in een configuratie issue op een van de edge switches in het pad tussen de twee datacentra.

Gezien de impact hiervan, en de urgentie door de recente storingen, is in overleg, door Trans-IX en de leverancier, besloten om tussen 23.00 uur en 0.00 uur onderhoud aan de verbinding tussen de datacentra uit te voeren.
Hoewel het onderhoud gepland is, en de impact minimaal zal zijn, sluiten we niet uit dat er een korte onderbreking op zal treden in de internet connectiviteit.

Een engineer van Trans-IX is paraat om het onderhoud bij de leverancier te monitoren. Als er vragen zijn over de recente storingen, of het geplande onderhoud, kunt u contact opnemen met het NOC van Trans-IX.

One Thought on “Spoed onderhoud netwerk uplinks

  1. De configuratie van het hele pad is bekeken en op basis van die informatie is besloten dat het op dit moment niet aangepast kan worden. Wel zijn de maatregelen om herhaling van de storingen te voorkomen nog actief en functioneren.

Post Navigation