Om 10.39 uur is een storing opgetreden aan de DB-CR02, router in Databarn waardoor deze niet goed de andere routers kon bereiken.

Inkomend verkeer werd wel geaccepteerd door de router in deze situatie waardoor verkeer packetloss en uitval liet zien.

We hebben direct actie ondernomen en de routering aangepast zodat verkeer weer normaal doorgang kan vinden. De onderbreking is ~10 minuten geweest voor een deel van het netwerk verkeer.

Onze excuses voor het ongemak. We analyseren nog wat de oorzaak is geweest en nemen waar mogelijk maatregelen om herhaling te voorkomen.

Comments are closed.

Post Navigation