Op donderdag 10 november om 21.00 uur starten wij onderhoud aan de stroomvoorziening van rack 1 in Gyrocenter.
Hierdoor zal om 22.00 uur een korting onderbreking optreden in de connectiviteit tussen het netwerk in Databarn Amsterdam en in Gyrocenter DC2.

Het onderhoud wordt uitgevoerd om de stroomvoorziening te upgraden voor de nieuwe storage voor het cloud platform.

Colocatie klanten in Gyrocenter DC2 zullen hierdoor een onderbreking van enkele minuten ondervinden in de connectiviteit.
Gebruikers van het nieuwe cloud platform zullen een onderbreking van enkele minuten ondervinden als gebruik wordt gemaakt van eigen VLANs.

Naar aanleiding van de storing in de connectiviteit in Gyrocenter DC2, van 24 oktober, werken wij nog aan betere redundantie maar deze oplossing is nog niet operationeel.

One Thought on “Onderhoud stroomvoorziening Gyrocenter DC2 rack 1

  1. De redundantie in de connectiviteit tussen Databarn en Gyrocenter DC2 zal naar verwachting deze maand geimplementeerd en getest worden. De planning is om begin december hierop over te schakelen.

    Naar aanleiding hiervan is besloten het onderhoud uit te stellen om de overlast te beperken. Het onderhoud zal worden ingepland zodra de nieuwe netwerkverbindingen operationeel zijn zodat geen downtime nodig is.

Post Navigation