Om 9.15 uur is packetloss opgetreden op verbindingen via de NL-IX internet exchange en de Open Peering connecties.
We hebben nog geen melding ontvangen van problemen bij NL-IX en zien geen problemen met de andere connecties.

Om 9.50 uur hebben wij daarom alle NL-IX peering connecties uitgeschakeld in afwachting van verder onderzoek.
Het netwerk verkeer is automatisch omgeschakeld naar de andere leveranciers en de monitoring laat zien dat de packetloss hiermee is opgelost.

Mocht u nog problemen ervaren, of meer informatie willen ontvangen, kunt u contact opnemen met de 24×7 storingsengineer.

Om 18.00 uur hebben wij geconstateerd dat er packetloss optreed naar het netwerk van Trans-iX vanaf diverse providers, o.a. Ziggo.

Na snel onderzoek hebben we kunnen nagaan dat de packetloss extern optreed tussen de providers en het Trans-iX netwerk.

Om 18.10 uur is de storing hersteld en is er geen packetloss meer zichtbaar.

 

Nader onderzoek heeft een vermoedelijke oorzaak gevonden in de statistieken van de AMS-IX internet exchange. Locatie Interxion Science Park (Vancis) laat een behoorlijke dip in het verkeer zien voor korte periode. Op dit moment wachten wij nog op bevestiging van AMS-IX en onze transit providers.

De monitoring systemen van Trans-iX laten zien dat in ieder geval connectiviteit met de volgende netwerken getroffen is door de onderbreking:

  • A2B Internet
  • TransIP
  • Ziggo

Niet getroffen zijn in ieder geval:

  • KPN
  • RoutIT
  • Tele2
  • Telfort

Mocht u nog problemen ervaren met de connectiviteit kunt u contact opnemen met de 24×7 service engineer.

Het Citrix XenApp platform wat Trans-iX aanbiedt voor shared online werkplekken vanuit Trans-iX Connect zal worden verhuisd naar een nieuwe virtualisatie platform in Gyrocenter, Amsterdam.
Deze verhuizing zal door middel van replicatie worden uitgevoerd met minimale onderbreking per server. Doordat de onderdelen van het platform redundant zijn uitgevoerd zullen tijdens deze verhuizing de online werkplekken beschikbaar blijven.

Gisteren en vandaag zijn de meeste servers al verhuisd en morgen ochtend zullen de laatste servers worden verhuisd.

De afronding van de verhuizing zal morgen avond zijn, waarbij de internet routering van het platform zal worden verplaatst naar het nieuwe datacentrum.
Deze verhuizing, zondag 27-05-2018 om 21.00 uur zal +/- 5 minuten onderbreking opleveren in het uit- en inschakelen van de routering en het toevoegen van nieuwe netwerk providers.

Nadat de verhuizing is afgerond en alle onderdelen op het nieuwe virtualisatie platform actief zijn bieden wij hiermee een hogere performance van de servers en een betere beschikbaarheid van de diensten. Tevens beschikken wij dan over nieuwe capaciteit om de groei van het platform te blijven ondersteunen.

Mocht u na afloop van de verhuizing problemen ervaren in het gebruik van de online werkplekken, of iets willen vragen hierover, kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

 

Op donderdag avond 3 mei 2018 tussen 20.00 uur en 02.00 uur zal onderhoud plaatsvinden op het netwerk in Gyrocenter. We zullen tijdens dit onderhoud nieuwe switches in gebruik nemen en het VLAN transport over de glasvezel ring verplaatsen en herinrichten.

Met het onderhoud voegen wij extra capaciteit toe om aansluitingen te realiseren voor het nieuwe virtualisatie platform wat toegevoegd wordt in Gyrocenter aan onze cloud dienstverlening. Met dit nieuwe platform kunnen wij de sterke groei in cloud capaciteit continueren en tevens voorzien in 10Gbit+ tot in de virtuele server.

Het aanpassen van het VLAN transport over de glasvezel ring zal per VLAN een korte onderbreking met zich meebrengen. Ook de communicatie tussen de routers in de datacenters ondervindt hierdoor korte tijd hinder. Netwerk verkeer zal automatisch geherrouteerd worden maar hierbij kan packetloss optreden.

De onderbreking voor de routering is gepland tussen 0.00 uur en 01.00 uur en zal +/- 5 minuten zijn.
De overige VLANs zullen hieraan voorafgaand tussen 23.00 uur en 0.00 uur worden verplaatst en een onderbreking geven van +/- 5 minuten per virtueel netwerk.