Morgen, dinsdag 27 april 2011, om 7.00 uur zal een wijziging worden doorgevoerd aan de verbindingen tussen Databarn Amsterdam en Gyrocenter DC-2.
Met deze wijziging wordt het eenvoudiger voor klanten om apparatuur in beide datacentra te plaatsen en te koppelen met een private VLAN.

Het onderhoud zal een korte downtime in deze verbindingen tot gevolg hebben. Klanten in beide datacentra zullen geen hinder ondervinden van dit onderhoud omdat beide datacentra over eigen upstream koppelingen beschikken.
Klanten met een private VLAN tussen deze datacenta zullen een onderbreking hiervan van maximaal 5 minuten ervaren.

Comments are closed.

Post Navigation