Deze morgen om 7.15 uur is een klantserver aangesloten op access switch TiX-AS05 zijn volledige bandbreedte gaan gebruiken. De redenen zijn nog in onderzoek. Aangezien dit een klant server betreft is dit onderzoek buiten het bereik van Trans-IX.
Hierdoor hebben alle, op deze switch aangesloten, systemen hinder ondervonden.

Tussen 7.15 uur en 7.35 uur zijn er korte onderbrekingen geweest in de bereikbaarheid van de aangesloten systemen en hadden deze systemen niet de volledige bandbreedte ter beschikking.

De server is afgesloten van het netwerk.

Comments are closed.

Post Navigation