Rond 11.00 uur zijn er problemen geconstateerd met het shared hosting platform. Het virtualisatie cluster waarop de webservers draaien heeft problemen in de toegang tot de storage systemen en hierdoor zijn de webservers web01.trans-ix.nl t/m web11.trans-ix.nl onbereikbaar.

Pogingen om de situatie te herstellen hebben tot nu toe geen positief resultaat gehad waardoor besloten is een engineer naar het datacentrum te laten gaan om nieuwe nodes toe te voegen aan het cluster. De engineer is momenteel bezig daarmee in het datacentrum en verwacht binnen een half uur extra nodes toe te kunnen voegen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is melden wij dat op dit NOC.

Onze excuses voor de overlast.

Op dit moment ervaren wij een storing aan één van de Hosted Exchange servers. Hierdoor kunt u problemen ervaren bij het inloggen op Webmail en het openen van uw mailbox.

We werken hard aan het oplossen van de storing.

Alle databases zijn intact, alleen de diensten zijn tijdelijk voor sommige accounts onbereikbaar.

Om 10.39 uur is een storing opgetreden aan de DB-CR02, router in Databarn waardoor deze niet goed de andere routers kon bereiken.

Inkomend verkeer werd wel geaccepteerd door de router in deze situatie waardoor verkeer packetloss en uitval liet zien.

We hebben direct actie ondernomen en de routering aangepast zodat verkeer weer normaal doorgang kan vinden. De onderbreking is ~10 minuten geweest voor een deel van het netwerk verkeer.

Onze excuses voor het ongemak. We analyseren nog wat de oorzaak is geweest en nemen waar mogelijk maatregelen om herhaling te voorkomen.

Op dit moment is er in onze ruimte in GyroCenter DC-2 een netwerk storing, de storing heeft invloed op ons Hyper-V en XenServer cluster.

De storing kan niet van afstand verholpen worden, er is op dit moment een engineer onderweg om te onderzoeken wat het probleem is.